Các sinh viên trường Đại học Quốc tế đã đạt giải trong cuộc thi Olympic Tin học 2018

  1. Cuộc thi: Olympic Tin học Sinh Viên Toàn Quốc OLP’18

Các giải đạt được (Giải cá nhân):

– Nguyễn Xuân Tùng – K17 đã đạt được giải Nhất khối Chuyên Tin học

– Chung Minh Nhật – K17 đã đạt được giải Nhì khối Chuyên Tin học

– Thái Trung Tín – K14 đã đạt được giải Ba khối Chuyên Tin học

Link tham khảo: http://www.olp.vn/tin-tuc/olympic-acm/3011ketquaolp18

  1. Cuộc thi: Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC’18

Các giải đạt được (giải tập thể – team gồm 3 Nguyễn Xuân Tùng, Chung Minh Nhật, Thái Trung Tín)

– Giải Khuyến khích vòng Miền Nam (Top 5)

– Giải Nhất vòng Quốc gia

– Giải Nhì ICPC ASIA Hà Nội, Việt Nam

Link tham khảo:

https://ictnews.vn/cntt/nuoc-manh-cntt/trao-13-giai-thuong-vong-quoc-gia-online-ky-thi-lap-trinh-icpc-2018-175527.ict?fbclid=IwAR0eVAodpyNpHj62m4Z8QsVFzAoJu3LGEY339OW2ZUhdKN0f3lCkwJFCZoM

-https://www.facebook.com/acmicpc.vietnam/?__tn__=-UK-R