Chương Trình Seoul International Summer – Chiêu Mộ Giảng Viên Thỉnh Giảng 2019

 

 1. Địa điểm: University of Seoul, Hàn Quốc.
 2. Thời gian: 25/06 – 26/07/2019
 3. Yêu cầu ứng viên:
 • Là Giảng viên có bằng Tiến sỹ
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh
 1. Nhiệm vụ ứng viên:
 • Dạy 01 trong các môn học bằng tiếng Anh (danh sách bên dưới)
 • Đối tượng sinh viên: sinh viên năm 2, 3
 • Tổng số giờ giảng dạy: 45 giờ (3 giờ/ ngày, trong vòng 15 ngày)
 • Link tham khảo thời gian biểu chương trình: https://goo.gl/jjeiZd
Lĩnh vực Môn học
In International Studies Special Topics in Asian Studies
Globalization and Multicultural Societies
International Relations
Economics and Business Special Topics in International Business
Economic Analysis for the Global Citizen
Global Marketing Management
Issues in Finance
Urban Studies Climate Change and Cities

 

 1. Hồ sơ ứng tuyển:
 2. CV bằng Tiếng Anh (bao gồm chức vụ hiện tại, quá trình học tập, công tác và giảng dạỵ, v.v)
 3. Mô tả môn học dự kiến giảng dạy (Course syllabus proposal)
 4. Đơn đăng ký tham gia chương trình (Form đăng ký theo link sau: https://goo.gl/NhtbLQ )
 5. Hình chân dung.
 6. Mức thù lao: 9000 USD trước thuế

 

 1. Hạn chót nộp hồ sơ: Vui lòng nộp hồ sơ cho Trung tâm Dịch vụ Sinh viên quốc tế (Phòng A2.604) và gửi bản scan qua e-mail nbhan@hcmiu.edu.vn (Ms. Hân) trước ngày 20/12/2018.

 

 

 1. Lưu ý:
 • Hoạt động nghiên cứu trong quá trình tham gia chương trình: Không bắt buộc.
 • Chương trình không hỗ trợ trợ giảng
 • 01 môn học = 45 giờ giảng dạy (bao gồm thời gian thi giữa kì và cuối kì)
 • Các lớp học bắt đầu từ 27/06/2019 và kết thúc vào 25/07/2019. Tuy nhiên, các thành viên SISS được yêu cầu phải tham gia buổi định hướng vào ngày 26/06/2019. Việc chấm điểm cần hoàn thành trong vòng 01 tuần sau khi các lớp học kết thúc và các thầy cô cần giữ liên lạc với sinh viên 02 tuần sau khi chương trình kết thúc cho việc khiếu nại điểm số.
 • Thầy cô tự chi trả chi phí nhà ở (khoảng 1,000,000 won mỗi tháng tùy thuộc vào loại nhà ở). Vì số lượng nhà ở trong khuôn viên trường có hạn (International House), thầy cô sẽ được sắp xếp ở ngoài khuôn viên trường. Nhà ở sẽ được ưu tiên cho thầy cô đăng kí trước.
 • Thù lao (9,000 USD) sẽ được chi trả bằng won Hàn Quốc dựa vào tỉ giá của một ngày định sẵn. Mỗi thầy cô cần phải có tài khoản ngân hàng ở Hàn Quốc. Nếu thầy cô không có sẵn tài khoản, trường UOS sẽ hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng. Thù lao này sẽ được trả sau khi chương trình bắt đầu.
 • Thầy cô của chương trình SISS được khuyến khích tham gia các chương trình ngoại khóa diễn ra tại Seoul (miễn phí).