Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ năm 2020 của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF)

Phòng QLKH trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ năm 2020 của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) trong năm 2020 thuộc tập đoàn Vingroup.

Thời hạn nộp hồ sơ về Quỹ VINIF trước ngày 31/03/2020.

Hồ sơ đăng ký và các thông tin chi tiết khác, Quý Thầy Cô vui lòng tham khảo theo Công văn Thông báo của VINIF được đính kèm

Chuyên viên liên hệ: Anh Lê Quang Vinh – 3855

Trân trọng thông báo