Chương trình tài trợ nghiên cứu ứng dụng – Quỹ Techplus trong năm 2019 thuộc tập đoàn Vingroup

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô chương trình tài trợ nghiên cứu ứng dụng – Quỹ Techplus trong năm 2019 thuộc tập đoàn Vingroup.

Mục tiêu của chương trình là tài trợ nguồn lực để thực hiện hóa các sản phẩm khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao và thực tế thị trường.

Hình thức đăng ký: 
– Đăng ký trực tuyến  (Bấm vào đây để đăng ký)
– Đăng ký bản giấy: Quý Thầy Cô vui lòng gửi trực tiếp hồ sơ cho Quỹ Techplus đồng thời gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng QLKH để lưu trữ.

Thời gian đăng ký: trước ngày 8/6/2019. Quý Thầy Cô gửi hồ sơ càng sớm thì càng được ưu tiên xét tuyển.

Mục tiêu tài trợ, Đối tượng tài trợ, Tiêu chí tiếp nhận, Phương thức tài trợ, Biểu mẫu hồ sơ Quý Thầy Cô vui lòng tham khảo theo  thông báo đính kèm.

Lưu ý: Quý Thầy Cô đã đăng ký tài trợ nghiên cứu thường niên – Quỹ Đổi mới sáng tạo, Viện nghiên cứu dữ liệu lớn thuộc tập đoàn Vingroup trong đợt tháng 03/2019 vừa rồi sẽ không được đăng ký tham gia dự án này.

Trân trọng,
Phòng Quản lý Khoa học