Công bố danh mục ấn phẩm khoa học thuộc cơ sở dữ liệu Scopus

Ngày 23/4/2019, ĐHQG-HCM đã công bố danh mục ấn phẩm khoa học thuộc cơ sở dữ liệu Scopus.
Quý thầy cô vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây
Kính mời Quý Thầy/Cô tham khảo.
Trân trọng,
Phòng Quản lý Khoa học