Thông báo v/v tham gia xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2019

THÔNG BÁO

v/v tham gia xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 201

I. MỤC ĐÍCH CỦA GIẢI THƯỞNG:

     Trao tặng cho cá nhân người Việt Nam là tác giả/nhóm tác giả của các công trình NCKH thuộc các lĩnh vực sau, đã được ứng dụng có hiệu quả, đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và con người Việt Nam.

II. GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG:

Mỗi lĩnh vực xét trao giải cho 01 công trình xuất sắc nhất với mức thưởng tương đương 50.000 USD, bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT và cúp Bảo Sơn.

III. LĨNH VỰC XÉT GIẢI:

a) Cải cách giáo dục và đào tạo.

b) Xóa đói giảm nghèo.

c) Phát triển kinh tế bền vững.

d) Y – dược học, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

e) Văn học.

*Lưu ý: Các công trình NCKH đã đạt các giải thưởng trong hệ thống giải  thưởng KH-CN cấp Nhà nước, cấp Bộ và của các Hiệp hội Trung ương không được đăng ký tham gia giải thưởng này.

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ:

Thông tin chi tiết về thể lệ giải thưởng, Quý Thầy Cô vui lòng xem file theo đường link: http://bit.ly/2UI038J

Quý Thầy Cô quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến Bộ Giáo dục và Đào tạo: 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 30/08/2019.

Chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Lê Khánh Linh –  (028) 37244270 (Ext:3338)

Email: nlklinh@hcmiu.edu.vn

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC