Thông báo gia hạn và hướng dẫn nộp hồ sơ đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B năm 2020

Kính gửi Quý Thầy Cô,
Phòng QLKH trân trọng thông báo v/v gia hạn và hướng dẫn nộp hồ sơ đề tài B năm 2020 như sau:
 
1. Thời hạn nộp hồ sơ đề tài B năm 2020: được gia hạn đến 16h, Thứ Tư, ngày 08/05/2019. 
 
    Hồ sơ gồm: 01 bản gốc + 03 bản photo + bản mềm bằng file.zip gửi qua e-mail: tndchau@hcmiu.edu.vn
2. Đăng ký trực tuyến: chia thành 2 giai đoạn:
– Giai đoạn 01: Nộp hồ sơ bản giấy và qua email để ĐHQG tiến hành sơ tuyển.
– Giai đoạn 02: ĐHQG-HCM sẽ thông báo kết quả sơ tuyển, chỉ đề tài đã thông qua sơ tuyển mới tiếp tục đăng ký online và được hướng dẫn cụ thể trong thông báo sơ tuyển (dự kiến trong tháng 6,7/2019).
Trân trọng cảm ơn,
Phòng Quản lý Khoa học