CUỘC THI SÁNG KIẾN KHOA HỌC 2023

Căn cứ Công văn số 190/ĐHQG-KHCN ngày 14/02/2023 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc thông tin Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2023.

Phòng QLKH trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô thông tin về Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2023. Cuộc thi được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, cuộc thi nhằm tạo sân chơi cho những người trẻ yêu khoa học – công nghệ, hướng tới các nhà khoa học trẻ chuyên hoặc không chuyên với các giải pháp và sản phẩm có giá trị ứng dụng trong cuộc sống.

Sản phẩm, giải pháp tham dự cuộc thi có thể thuộc các lĩnh vực: Công nghệ; Nông nghiệp; Y sinh, hóa sinh; Môi trường; Vật liệu…
Thông tin thể lệ, giải thưởng và nộp bài thi, Quý Thầy Cô vui lòng xem chi tiết tại đường link:

https://vnexpress.net/khoa-hoc/cuoc-thi-sang-kien-khoa-hoc

Trân trọng,

Phòng Quản lý Khoa học