Hội thảo giới thiệu chương trình “Developer Circles Vietnam Innovation Challenge”