Hợp tác hoạt động Khoa học – Công nghệ giữa Trường Đại học Quốc tế và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ TP.HCM

Ngày 03/8/2019, trong buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ (TST), Trường Đại học Quốc tế (IU) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hoạt động Khoa học – Công nghệ (KHCN) với TST.

Đại diện TST Ông Đoàn Kim Thành – Giám đốc trung tâm và Đại diện IU PGS. TS Lê Văn Cảnh – Phó Hiệu trưởng đã ký kết các nội dung hợp tác: phối hợp TST tổ chức Diễn đàn khoa học quốc tế, chương trình trí thức Khoa học trẻ tình nguyện, Chuyên san khoa học trẻ, vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka năm 2020.


Trong buổi lễ, PGS. TS Lê Văn Cảnh – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã được trao tặng kỷ niệm chương Vì Thế hệ Trẻ.