KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM 2020 (PHƯƠNG THỨC 2, 3, 4, 6) VÀ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC

a. Phương thức 2: Kết quả trúng tuyển phương thức Ưu tiên xét tuyển vào các trường ĐHQG-HCM

Để tra cứu kết quả trúng tuyển chi tiết cho phương thức 2, xin quý vị vui lòng bấm vào đây

 

b. Phương thức 3: kết quả trúng tuyển phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT năm 2020

Để tra cứu kết quả trúng tuyển chi tiết cho phương thức 3, xin quý vị vui lòng bấm vào đây

 

c. Phương thức 4: Kết quả xét tuyển phương thức kết hợp giữa kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020

Số thí sinh trúng tuyển: 819

TRƯỜNG QSQ
NGÀNH TÊN NGÀNH ĐIỂM CHUẨN 2020
7220201 Ngôn ngữ Anh 26.5
7340101 Quản trị kinh doanh 26.5
7340201 Tài chính – Ngân hàng 24.5
7340301 Kế toán 24.0
7420201 Công nghệ sinh học 22.0
7440112 Hóa học (Hóa sinh) 22.0
7540101 Công nghệ thực phẩm 22.0
7520301 Kỹ thuật hóa học 22.0
7460112 Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) 23.0
7480109 Khoa học dữ liệu 24.0
7480201 Công nghệ thông tin 25.0
7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 26.5
7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 23.0
7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 21.0
7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 22.5
7520212 Kỹ thuật Y sinh 23.0
7520121 Kỹ thuật không gian 22.0
7520320 Kỹ thuật môi trường 22.0
7580201 Kỹ thuật xây dựng 22.0
7340101_LK_Auckland Quản Trị Kinh Doanh (Chương trình liên kết với ĐH Auckland University of Technology) 20.0
7340101_LK_Nottingham Quản Trị Kinh Doanh (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) 20.0
7340101_LK_NewSouthWales Quản Trị Kinh Doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) 20.0
7340101_LK_Houston Quản Trị Kinh Doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) 20.0
7340101_LK_WestOfEngland_2_2 Quản Trị Kinh Doanh (2+2) (Chương trình liên kết với ĐH West of England) 20.0
7340101_LK_WestOfEngland_4_0 Quản Trị Kinh Doanh (4+0) (Chương trình liên kết với ĐH West of England) 20.0
7420201_LK_Nottingham Công Nghệ Sinh Học (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) 20.0
7420201_LK_WestOfEngland Công Nghệ Sinh Học định hướng Khoa học Y sinh (4+0) (Chương trình liên kết với ĐH West of England) 20.0
7540101_LK_Nottingham Công Nghệ Thực Phẩm (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) 20.0
7480201_LK_WestOfEngland Công Nghệ Thông Tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) 20.0
7480201_LK_Nottingham Công Nghệ Thông Tin (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) 20.0
7480201_LK_Deakin Công Nghệ Thông Tin (2+2, 3+1) (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) 20.0
7480106_LK_WestOfEngland Công Nghệ Thông Tin (4+0) (Chương trình liên kết với ĐH West of England) 20.0
7480106_LK_SUNYBinghamton Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) 20.0
7520118_LK_SUNYBinghamton Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) 20.0
7520207_LK_Nottingham Kỹ Thuật Điện Tử – Viễn Thông (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) 20.0
7520207_LK_WestOfEngland Kỹ Thuật Điện Tử – Viễn Thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) 20.0
7520207_LK_SUNYBinghamton Kỹ Thuật Điện (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) 20.0
7220201_LK_WestOfEngland_2_2 Ngôn Ngữ Anh (2+2, 3+1) (Chương trình liên kết với ĐH West of England) 20.0
7220201_LK_WestOfEngland_4_0 Ngôn Ngữ Anh (4+0) (Chương trình liên kết với ĐH West of England) 20.0

Để tra cứu kết quả trúng tuyển chi tiết cho phương thức 4, xin quý vị vui lòng bấm vào đây

 

d. Phương thức 6: Kết quả xét tuyển phương thức Xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2020

Số thí sinh trúng tuyển: 1082

TRƯỜNG QSQ
Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn 2020
7220201 Ngôn ngữ Anh 800.0
7340101 Quản trị kinh doanh 750.0
7340201 Tài chính – Ngân hàng 700.0
7340301 Kế toán 680.0
7420201 Công nghệ sinh học 620.0
7440112 Hóa học (Hóa sinh) 620.0
7540101 Công nghệ thực phẩm 620.0
7520301 Kỹ thuật hóa học 620.0
7460112 Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) 700.0
7480109 Khoa học dữ liệu 700.0
7480201 Công nghệ thông tin 750.0
7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 800.0
7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 620.0
7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 620.0
7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 620.0
7520212 Kỹ thuật Y sinh 655.0
7520121 Kỹ thuật không gian 620.0
7520320 Kỹ thuật môi trường 620.0
7580201 Kỹ thuật xây dựng 620.0
7340101_LK Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) 600.0
7420201_LK Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) 600.0
7520118_LK Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) 600.0
7480201_LK Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) 600.0
7480201_LK4 Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (4+0) 600.0
7520207_LK Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) 600.0
7220201_LK4 Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (4+0) 600.0
7220201_LK2 Ngôn ngữ Anh Chương trình liên kết với Đại học West of England) (2+2) 600.0
7540101_LK Công nghệ Thực phẩm (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) 600.0
7420201_LK4 Công nghệ Sinh học định hướng Khoa học Y Sinh (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (4+0) 600.0

Để tra cứu kết quả trúng tuyển chi tiết cho phương thức 6, xin quý vị vui lòng bấm vào đây

 

e. Thời gian xác nhận nhập học

Thời gian xác nhận nhập học: từ ngày 31/8/2020 đến hết ngày 10/9/2020

Thí sinh truy cập đường link sau để biết thêm chi tiết:

https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/huong-dan-xac-nhan-nhap-hoc-2020/