THÔNG BÁO BUỔI GIỚI THIỆU HỆ THỐNG LIÊN KẾT NGUỒN LỰC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin Khoa học và công nghệ (KH&CN) (Science & Technology Information Network – STINET) được tổ chức thực hiện theo Quyết định số 6770/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 do Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt.

Hệ thống hướng đến mục tiêu phát triển, làm phong phú nguồn lực thông tin nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu – giảng dạy, sinh viên, học sinh, doanh nghiệp và cộng đồng; tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng để người dùng tiếp cận, khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin KH&CN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm giới thiệu và hướng dẫn khai thác tài liệu trên hệ thống STINET đến Quý Thầy Cô và các em sinh viên, Trường Đại học Quốc tế phối hợp với Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi giới thiệu Hệ thống với thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 9g30 – 10g30 ngày 14 tháng 11 năm 2019.

Địa điểm: Phòng A2.509 tại trường Đại học Quốc tế -Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin vui lòng Liên hệ:

–       CV. Phạm Thị Cát Tiên: (08) 3724 4270 -ext: 3855

–       CV. Nguyễn Thùy Trang: (08) 3724 4270 – ext: 3338

–       Email: qlkh@hcmiu.edu.vn