Thông báo đăng ký đề tài Tiềm năng 2019 do Quỹ Nafosted tài trợ.

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô đăng ký đề tài Tiềm năng năm 2019 theo Thông tư 40/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN do Quỹ NAFOSTED quản lý.
 -Thời hạn nộp hồ sơ: Quý Thầy Cô vui lòng gửi hồ sơ (02 bản cứng và 01 bản mềm) về Phòng QLKH, chuyên viên phụ trách Lê Quang Vinh, trước 16g00 Thứ Sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2019.
 Mọi thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đây