Thông báo đề xuất nhiệm vụ Chương trình Nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP)

Phòng QLKH kính gửi đến Quý Thầy Cô thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Nông nghiệp và lĩnh vực thuộc Chương trình Nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP).

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng.