THƯ MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu báo giá dịch vụ Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu theo Thư mời chào giá đính kèm.
Kính mời các đơn vị đủ năng lực và kinh nghiệm quan tâm gửi Báo giá.
Thời gian báo giá: Đến hết ngày 09/6/2024