THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT

Phòng VTTB có nhu cầu đăng Thư mời chào giá lên website của Trường với nội dung sau:

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu sửa chữa kính hiển vi điện tử quét theo Thư mời chào giá đính kèm.

Kính mời các đơn vị quan tâm gửi Báo giá.

Báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác.
Thời gian báo giá: Đến hết ngày 13/6/2024