THƯ MỜI CHÀO GIÁ KHẢO SÁT, SỬA CHỮA THIẾT BỊ TRONG TOILET NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu báo giá dịch vụ khảo sát, sửa chữa thiết bị trong toilet người khuyết tật theo Thư mời chào giá đính kèm.

Kính mời các đơn vị quan tâm gửi Báo giá.

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 14/6/2024