THƯ MỜI CHÀO GIÁ THAY THẾ ĐIỆN TRỞ CHO MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu báo giá thay thế điện trở cho máy cất nước 2 lần theo Thư mời chào giá đính kèm.
Kính mời các đơn vị quan tâm gửi Báo giá.
Thời gian báo giá: Đến hết ngày 13/5/2024