THƯ MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO, CÔNG CỤ DỤNG CỤ CHO KHOA CNSH

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao, công cụ dụng cụ theo Thư mời chào giá đính kèm.

Kính mời các đơn vị quan tâm gửi Báo giá.

Báo giá bổ sung đặc tính, thông số của hàng hóa.

Báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác.
Thời gian báo giá: Đến hết ngày 16/5/2024