THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP VÉ MÁY BAY

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu báo giá vé máy bay thẳng Việt Nam-Frankfurt (Đức).
Kính mời các đơn vị tham gia chào giá theo thông báo đính kèm.
Thời gian báo giá: Đến hết ngày 17/5/2024.