THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP VÉ MÁY BAY VIETNAM AIRLINES

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu báo giá Vé hãng hàng không quốc gia Việt Nam .
Kính mời các đơn vị tham gia chào giá theo thông báo đính kèm.
Thời gian báo giá: Đến hết ngày 14/5/2024.