THƯ MỜI CHÀO GIÁ THUÊ PHÒNG Ở KHÁCH SẠN PHỤC VỤ ĐOÀN CHUYÊN GIA KIỂM ĐỊNH ASIIN – CTĐT THẠC SỸ KỸ THUẬT Y SINH- CTĐT KỸ THUẬT HÓA HỌC

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu thuê phòng ở khách sạn theo Thư mời chào giá đính kèm .

Kính mời các đơn vị quan tâm gửi Báo giá.

Báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác.

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 17/6/2024.