THƯ MỜI CHÀO GIÁ THUỐC VÀ VẬT TƯ

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua thuốc và vật tư theo Thư mời chào giá đính kèm
Kính mời các đơn vị quan tâm gửi Báo giá.
Thời gian báo giá: Đến hết ngày 15/7/2024.