THƯ MỜI CHÀO GIÁ KHẢO SÁT, BÁO GIÁ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN HỦY BỎ VẬT DỤNG HƯ HỎNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu báo giá chi phí vận chuyển hủy bỏ vật dụng hư hỏng Trường Đại học Quốc tế theo Thư mời chào giá đính kèm.

Kính mời các đơn vị quan tâm gửi Báo giá.

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 15/7/2024.