TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ THÔNG BÁO TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2024 (PHƯƠNG THỨC 2)

Chiều 21.5.2024, trường Đại học Quốc tế thông báo những thông tin chính thức về phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT vào đại học chính quy năm 2024. Theo đó, phương thức 2 chiếm 1% tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay.

1. CHỈ TIÊU TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN: 1% tổng chỉ tiêu

2. MÃ PHƯƠNG THỨC: 301

3. XÉT TUYỂN THẲNG

a. Đối tượng xét tuyển thẳng gồm có:

 • Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và thời gian đoạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng;
 • Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế do Bộ GD&ĐT cử tham gia được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT và thời gian đoạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng;
 • Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT và thời gian đoạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng;
 • Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi thi khoa học, kỹ thuật quốc tế do Bộ GD&ĐT cử tham gia được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT và thời gian đoạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng;

b. Ngành xét tuyển thẳng vào đại học:

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được đăng ký tuyển thẳng vào đại học theo các ngành phù hợp môn đoạt giải như sau:

Số TT Tên môn thi học sinh giỏi Tên ngành đào tạo
1 Toán Tất cả các ngành
2 Tiếng Anh Tất cả các ngành
3 Vật lý Quản trị Kinh doanh
Marketing (dự kiến)
Tài chính Ngân hàng
Kế toán
Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế)
Công nghệ Thông tin
Khoa học Dữ liệu
Kỹ thuật Y Sinh
Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông
Công nghệ Sinh học
Hóa học (Hóa sinh)
Công nghệ Thực phẩm
Kỹ thuật Hóa học
Kỹ thuật Không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn)
Kỹ thuật Môi trường
Kỹ thuật Xây dựng
Quản lý Xây dựng
Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro)
Thống kê (Thống kê ứng dụng)
Khoa học Máy tính
4 Hóa học Quản trị Kinh doanh
Marketing (dự kiến)
Tài chính Ngân hàng
Kế toán
Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế)
Công nghệ Thông tin
Khoa học Dữ liệu
Khoa học Máy tính
Kỹ thuật Y Sinh
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông
Công nghệ Sinh học
Hóa học (Hóa sinh)
Công nghệ Thực phẩm
Kỹ thuật Hóa học
Kỹ thuật Môi trường
Kỹ thuật Không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn)
Kỹ thuật Xây dựng
Quản lý Xây dựng
Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro)
Thống kê (Thống kê ứng dụng)
5 Sinh học Kỹ thuật Y Sinh
Công nghệ Sinh học
Hóa học (Hóa sinh)
Công nghệ Thực phẩm
Kỹ thuật Hóa học
Kỹ thuật Môi trường
6 Tin học Công nghệ Thông tin
Khoa học Dữ liệu
Khoa học Máy tính
Kỹ thuật Y Sinh
Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông
Kỹ thuật Hóa học
Kỹ thuật Môi trường
Kỹ thuật Không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn)
Kỹ thuật Xây dựng
Quản lý Xây dựng
Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro)
Thống kê (Thống kê ứng dụng)
7 Ngữ văn Quản trị Kinh doanh
Marketing (dự kiến)
Tài chính Ngân hàng
Kế toán
Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế)
Ngôn ngữ Anh
8 Địa lý Ngôn ngữ Anh
9 Lịch sử Ngôn ngữ Anh

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế (các đề tài phù hợp với các ngành đào tạo của Trường Đại học Quốc tế) được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của đề tài/lĩnh vực mà thí sinh đã đoạt giải. Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ quyết định ngành được tuyển thẳng căn cứ vào đề tài/lĩnh vực đoạt giải.

4. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

a. Đối tượng ưu tiên xét tuyển gồm có:

 • Thí sinh thuộc đối tượng tại khoản a mục 3 nếu không dùng quyền xét tuyển thẳng thì được ưu tiên xét tuyển trong năm tốt nghiệp THPT.
 • Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức được ưu tiên xét tuyển vào đại học trong năm tốt nghiệp THPT, thời gian đoạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
 • Thí sinh đoạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia Bộ GD&ĐT tổ chức được ưu tiên xét tuyển vào đại học trong năm tốt nghiệp THPT, thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.

b. Ngành được ưu tiên xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh Trường quyết định ngành được ưu tiên xét tuyển cho thí sinh căn cứ vào nguyện vọng của thí sinh và điều kiện chỉ tiêu xét tuyển từng ngành.

5. SỐ LƯỢNG NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ VÀ NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

a. Số nguyện vọng đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký tối đa 03 nguyện vọng (kể cả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển) vào Trường Đại học Quốc tế theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

b. Nguyên tắc xét tuyển:

 • Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
 • Tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần.
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ nhiều hơn chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ xét theo thứ tự đoạt giải từ cao xuống thấp.

6. PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

a. Hướng dẫn đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển:

Thí sinh thực hiện đăng ký theo các bước bắt buộc như sau:

 • Bước 1: Truy cập trang web: xettuyenthang.hcmiu.edu.vn để điền thông tin đăng ký.
 • Bước 2: Sau khi đăng ký thành công, thí sinh in phiếu đăng ký, dán ảnh, ký tên và xác nhận của trường THPT.
 • Bước 3: Nộp bộ hồ sơ giấy trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Đào tạo Đại học (O2.708), Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

b. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng/ưu tiên xét tuyển được in từ hệ thống đăng ký sau khi hoàn thành Bước 1 và 2 tại Mục a.
 • Bản sao công chứng học bạ 03 năm THPT.
 • Bản sao công chứng chứng nhận đạt giải.
 • Bản sao công chứng CCCD.

c. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 15/6/2024. Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện sẽ căn cứ theo dấu bưu điện.

d. Công bố kết quả dự kiến: trước ngày 05/7/2024.

7. HỌC BỔNG TUYỂN SINH

Hạng mục Học bổng
Giải Nhất Học sinh giỏi Quốc gia Học bổng toàn phần 4 năm
Giải Nhì Học sinh giỏi Quốc gia Học bổng toàn phần 1,2,3
Giải Ba Học sinh giỏi Quốc gia Học bổng toàn phần 1,2
Giải Nhất/Nhì/Ba Quốc tế Học bổng toàn phần 4 năm
Giải Khuyến khích Quốc tế Học bổng toàn phần năm 1,2,3

Các trường hợp khác, học bổng tuyển sinh sẽ do Hội đồng tuyển sinh quyết định.