TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT ÁP DỤNG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI NĂM 2024 (PHƯƠNG THỨC 7)

Thân mời các bạn theo dõi đường link sau để biết thêm chi tiết.