• Tuyển sinh Thạc sĩ
  • Tuyển sinh Tiến sĩ
  • Tài liệu ôn thi tuyển sinh Sau đại học
  • Tài liệu ôn thi ngành Công nghệ Thực phẩm
  • Tài liệu ôn thi tiếng Anh: A complete skill builder for the VNU-EPT test, VNU-HCM Publishing House, 2013 (tải đề thi và đáp án mẫu tại đây)