Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐHQG-HCM

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý vị vui lòng bấm vào đây