860 ĐIỂM LÀ MỨC ĐIỂM CHUẨN CAO NHẤT THEO PHƯƠNG THỨC 5 CỦA TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ

Thân mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết theo đường link sau.