38 ĐIỂM LÀ MỨC ĐIỂM CHUẨN CAO NHẤT ĐỂ TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC 4

Thân mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết theo đường link sau