Thông báo nghiên cứu khoa học

Thông báo về việc tổ chức giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)

Xin vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Giai-thuong-Ta-Quang-Buu/Thong-bao-ve-viec-to-chuc-giai-thuong-Ta-Quang-Buu-nam-2018-324/

CHI TIẾT

Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2017

Xin vui lòng xem thông báo chi tiết tại đây

CHI TIẾT

Thông báo đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở 2017 (12/7/2017)

Thông báo đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở 2017 (12/7/2017): file đính kèm

CHI TIẾT