Chương trình trao đổi sinh viên và học bổng Jasso 2019 tại Đại học nông nghiệp và công nghệ TUAT Tokyo

Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM trân trọng thông báo chương trình Trao đổi sinh viên và Học Bổng Jasso 2019 tại Đại học TUAT Tokyo. 

 1. Thông tin chương trình:
  • Thời gian: 06 – 08/2019;
  • Số lượng học bổng: 01;
  • Địa điểm: 2-24-16 Naka-cho Koganei Tokyo, Japan;
  • Đối tượng tham dự: Sinh viên năm 3, 4 có thành tích xuất sắc thuộc khoa khoa học máy tinh/kỹ thuật điện tử;
  • Tín chỉ tích lũy: Literature Reading: 1 credit + Internship: 2 credits + Giấy Chứng nhận tham dự chương trình;
 2. Các dịch vụ trong chương trình:
 • Ngày định hướng;
 • Đảm bảo về vấn đề chỗ ở cho SV tham dự chương trình;
 • Dịch vụ tư vấn việc làm cho SV;
 1. Quy trình đăng ký tham dự:
 • Ứng viên nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ SVQT (Phòng A2.604). Hồ sơ bao gồm: Curriculum Vitae (PDF), Bảng điểm gốc (PDF), Bản sao Hộ chiếu (PDF; JPG; JPEG; PNG; TIF), Ảnh chân dung (PDF; JPG; JPEG, PNG; TIF).
 • Trường ĐHQT rà soát tất cả hồ sơ và đề cử ứng viên phù hợp với TUAT;
 • Ứng viên được chọn chờ kết quả và Thư mời tham dự (Letter of Acceptance) từ TUAT;
 1. Hạn chót đăng ký:

SV hoàn tất thủ tục đăng ký trên hệ thống online trước ngày 12/03/2019. Tải Form: https://drive.google.com/open?id=1kfD29oKUSXQN3oqk3E_DZ7f395DNJpcF