Học bổng bậc tiến sĩ tại Hongkong (HKPFS)

Thông tin từ Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO) in Singapore về Chương trình Học bổng của Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) dành cho ứng viên bậc tiến sĩ tại các trường đại học của Hồng Kông.

 1. Thời gian đào tạo: Năm học 2019 – 2020.
 2. Trường tiếp nhận tại Hồng Kông:
 • City University of Hong Kong
 • Hong Kong Baptist University
 • Lingnan University
 • The Chinese University of Hong Kong
 • The Education University of Hong Kong
 • The Hong Kong Polytechnic University
 • The Hong Kong University of Science and Technology
 • The University of Hong Kong
 1. Tài trợ của học bổng:

Ứng viên trúng tuyển sẽ nhận được trợ cấp hằng năm HK$310,200 (khoảng US$38,600) và trợ cấp chi phi nghiên cứu và tham dự Hội nghị là HK$12,600 (khoảng US$1,600)/ năm. Ứng viên có thể nhận được trợ cấp trong vòng 3 năm.

 1. Thời hạn nhận hồ sơ:Ngày 01/12/2018 (12:00 theo múi giờ Hồng Kông).
 2. Số lượng học bổng: 250 suất học bổng TS cho năm học 2019-2020.

Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng truy cập địa chỉ http://www.rgc.edu.hk/hkphd hoặc gửi thư đến địa chỉ email hkpf@ugc.edu.hk.