Hội đồng Khoa học và Đào Tạo Trường Đại học Quốc Tế chính thức ra mắt và họp phiên đầu tiên

Chiều qua, 07/3/2019, trường Đại học Quốc Tế (ĐHQG-HCM) đã tổ chức phiên họp đầu tiên của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2018-2023. Trong phiên họp, nhà trường đã giới thiệu các thành viên trong hội đồng, bầu ra chủ tịch hội đồng, thư ký hội đồng và bắt đầu có phiên thảo luận đầu tiên về các đề án mở một số ngành đào tạo.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường ĐHQT bắt đầu phiên họp đầu tiên

Mở đầu phiên họp PGS. TS. Phạm Văn Hùng – Trưởng phòng Quản lý Khoa học – thông qua nội dung chương trình. ThS. Trần Quỳnh Hoa – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ –  đọc quyết định thành lập hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2018-2023. Danh sách bao gồm:

PGS.TS. Phạm Văn Hùng – Trưởng phòng Quản lý Khoa học – thông qua nội dung chương trình họp 

ThS. Trần Quỳnh Hoa – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ – đọc quyết định thành lập hội đồng Khoa học và Đào tạo trường ĐHQT nhiệm kỳ 2018-2023

 1. TS. GVC. Trần Tiến Khoa, Hiệu trưởng – Ủy viên;
 2. TS. Hồ Nhựt Quang, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh – Ủy viên;
 3. PGS.TS. Lê Văn Cảnh, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng – Ủy viên;
 4. TS. Nguyễn Huy Cường, Trưởng Bộ môn Anh ngữ – Ủy viên;
 5. ThS. Trần Quỳnh Hoa, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ – Ủy viên;
 6. TS. Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Y sinh – Ủy viên;
 7. TS. Nguyễn Văn Hợp, Quyền Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp – Ủy viên;
 8. PGS.TS. Phạm Văn Hùng, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học – Ủy viên;
 9. PGS.TS. Trần Tiến Khôi, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Môi trường – Ủy viên;
 10. TS. Mai Linh, Trưởng Khoa Điện tử Viễn thông – Ủy viên;
 11. PGS.TS. Phan Bảo Ngọc, Trưởng Bộ môn Vật lý – Ủy viên;
 12. PGS.TS. Phạm Hữu Anh Ngọc, Trưởng Bộ môn Toán – Ủy viên;
 13. PGS.TS. Nguyễn Văn Phương, Trưởng Trung tâm Đào tạo Quản lý Công – Ủy viên;
 14. TS. Nguyễn Văn Sinh, Phó Trưởng khoa/phụ trách Khoa Công nghệ Thông tin – Ủy viên;
 15. TS. Hà Việt Uyên Synh, Trưởng Phòng Đào tạo Đại học – Ủy viên;
 16. PGS.TS. Nguyễn Văn Thuận, Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học – Ủy viên;
 17. GS.TS. Võ Văn Tới, Trợ lý Ban giám hiệu về phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ về sự sống và sức khỏe – Ủy viên;
 18. TS. Lê Đình Minh Trí, Trưởng Phòng Đào tạo Sau Đại học – Ủy viên;
 19. TS. Huỳnh Khả Tú, Trưởng Trung tâm Quản lý Chất lượng Giáo dục – Ủy viên;
 20. Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học TPHCM/Giám đốc Công ty TNHH Một Thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung – Ủy viên;
 21. Ông Nguyễn Việt Long, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC Corp) – Ủy viên;

Các thành viên hội đồng Khoa học và Đào tạo trường ĐHQT chính thức ra mắt

Hội đồng cũng đã chính thức ra mắt và bầu ra chủ tịch hội đồng là TS. Trần Tiến Khoa  –  Hiệu trưởng nhà trường. Theo đó, hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn những công việc về đổi mới và phát triển chương trình đào tạo, định hướng phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, thẩm định chương trình đào tạo, xem xét công nhận chuyển đổi tín chỉ. Bên cạnh đó hội đồng cũng sẽ hỗ trợ việc lên kế hoạch hợp tác với cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức và cá nhân ở trong nước, nước ngoài để triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, khoa học và công nghệ. Hội đồng cũng đề xuất danh sách thành viên hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư trong trường, trao tặng danh hiệu giáo sư danh dự, tiến sĩ danh dự của nhà trường cho các cá nhân. Hội đồng cũng sẽ hỗ trợ Ban giám hiệu trường lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng nhà trường, các phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo chất lượng đầu ra, đánh giá giảng viên, đánh giá chất lượng của trang thông tin điện tử, tạp chí, tập san khoa học công nghệ (nếu có), đánh giá việc tổ chức và quản lý đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị trong trường.

Hội đồng bỏ phiếu bầu một số nội dung cuộc họp

Sau khi ra mắt, hội đồng bắt đầu thảo luận về việc mở các ngành đào tạo. Đầu tiên là đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán Kiểm toán. Tiếp theo là đề án mở 3 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ: Kỹ thuật Y sinh, Kỹ thuật Điện tử và Quản lý công. Phiên họp cùng dành thời gian bàn thảo về việc điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công và đề án xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu giải pháp công nghệ đô thị thông minh.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo thảo luận về các đề án trong cuộc họp

Hội đồng tiến hành bỏ phiếu về các đề án mở ngành mới

 Hội đồng cũng đã tiến hành bỏ phiếu sau phiên thảo luận ý kiến, kết quả:03 ngành có được sự đồng ý tuyệt đối 18/18 phiếu của hội đồng là ngành Kế toán Kiểm toán trình độ đại học, Ngành Kỹ thuật Y sinh trình độ Tiến sĩ và điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý công. Các đề án còn lại cũng nhận được sự đồng thuận của hội đồng.

Ban kiểm phiếu của Hội đồng làm việc

TS. Trần Tiến Khoa – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo – nhận hoa chúc mừng từ ThS. Trần Thị Quỳnh Hoa – Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ