Thông báo kế hoạch nộp hồ sơ đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG-HCM loại B, C năm 2020

Kính gửi Ban Chủ nhiệm Khoa/Bộ môn,

Phòng QLKH trân trọng thông báo kế hoạch nộp hồ sơ đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG-HCM loại B, C năm 2020 theo công văn số 480/ĐHQG-KHCN như sau:

I. Đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B: 
1. Chủ nhiệm đề tài (CNĐT) đăng ký trực tuyến tại cổng thông tin KH&CN của ĐHQG-HCM tại link sau:  http://khcn.vnuhcm.edu.vn/home/
 
2. Sau khi đăng ký trực tuyến, CNĐT gửi hồ sơ hoàn chỉnh về Khoa/Bộ môn để Khoa/Bộ môn tổng hợp và gửi về P.QLKH kèm công văn đề xuất: trước 16h Thứ sáu ngày 26/04/2019
 
+ Hồ sơ hoàn chỉnh gồm: 01 bản gốc + 03 bản photo + bản mềm. 
 
* Lưu ý: 
– Trong trường hợp CNĐT cần P. QLKH hỗ trợ kiểm tra tính hợp lệ của đề tài theo các quy định về tính ưu tiên của ĐHQG-HCM và dự toán tài chính theo thông tư 55 vui lòng gửi hồ sơ về P.QLKH chậm nhất vào lúc 16g Thứ sáu ngày 19/04/2019.
 
II. Đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C:   
 
– CNĐT gửi hồ sơ đăng ký về Khoa/Bộ môn (1 bản gốc + 3 bản sao) để Khoa/Bộ môn tổng hợp và gửi toàn bộ hồ sơ kèm danh sách đề tài (S04), danh sách tổ chuyên gia (S01) có xác nhận của Trưởng đơn vị + bản mềm về P.QLKH trước lúc 16g Thứ sáu ngày 26/04/2019.
* Lưu ý: 
– Hồ sơ mỗi đề tài gồm:
  • Trang bìa (mẫu R00)
  • Thuyết minh đề cương đúng biểu mẫu cập nhật theo thông tư 55 có chữ ký của chủ nhiệm (mẫu R01-TT55)
  • Lý lịch KH của chủ nhiệm và các thành viên chủ chốt có chữ ký của người khai (mẫu R03)
  • Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có) theo mẫu quy định và có đầy đủ chữ ký, dấu của các cá nhân, cơ quan liên quan (mẫu R04)
– Hồ sơ liên quan Quý Thầy Cô vui lòng download tại linkhttps://drive.google.com/drive/folders/1rVQ22tFg1MRo8nAoKVa-Gxn7mYwyDxDx?usp=sharing

Chuyên viên liên hệ Trần Ngọc Diễm Châu – ext: 3338.

Trân trọng cảm ơn,

Phòng Quản lý Khoa học