Thông báo Tổ chức hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học” – SVNCKH năm 2019

I. MỤC TIÊU VÀ Ý NGHĨA
Phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học; hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên. Qua đó, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học.
II. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
Nhà trường sẽ xét các giải Nhất, Nhì, Ba cho các công trình SVNCKH theo bốn lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học sự sống và khoa học xã hội.
– Được tặng giấy khen của Hiệu trưởng;
– Được giới thiệu tham gia dự thi giải thưởng các cấp;
– Được hỗ trợ ươm tạo khởi nghiệp;
– Được nhận mức khen thưởng theo cơ cấu giải thưởng như sau:
• Giải nhất: mỗi đề tài được thưởng 3.000.000 đồng.
• Giải nhì: mỗi đề tài được thưởng 2.000.000 đồng.
• Giải ba: mỗi đề tài được thưởng 1.000.000 đồng.
• Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải nhất: mỗi đề tài được thưởng 2.500.000 đồng và giấy khen của Hiệu trưởng.
III. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Đối tượng tham gia hội nghị SVNCKH là tất cả các sinh viên đang theo học đại học và học viên cao học hệ chính quy tại trường tính đến thời điểm nộp công trình NCKH dự thi.
  Mỗi công trình NCKH có thể do một hay nhiều sinh viên thực hiện, nhưng tổng số tham gia thực hiện một công trình không quá 4 người. Công trình phải xác định và ghi rõ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính.
  Công trình SVNCKH năm học (2018-2019):
– Không được trùng lặp với các công trình NCKH mà SV các năm trước đã nghiên cứu.
– Phải được viết bằng tiếng Anh.
– Gắn với chuyên ngành của sinh viên đăng ký.
– Công trình xuất sắc nhất cấp trường sẽ được chọn dự thi giải thưởng các cấp.
IV. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:
Hồ sơ: 1 cuốn báo cáo tổng kết viết bằng tiếng Anh nộp về Khoa/Bộ môn. Biểu mẫu báo cáo theo đường link: Link download biểu mẫu
Thời hạn nhận hồ sơ: Trước ngày 06/05/2019.
Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6/2019.
Chi tiết xin liên hệ: Cô Nguyễn Lê Khánh Linh –  (028) 37244270 (Ext:3338)
Phòng Quản lý Khoa học